Vítáme Vás na stránkách Základní školy Hudlice

Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, připravované školní akce, fotogalerie, učební materiály, aktuality, veškeré kontaktní údaje a mnoho dalšího.
Přejeme příjemné procházení našich stránek a doufáme, že se Vám zde bude líbit.

Výuka

Anketa

Líbí se Vám nové stránky školy?

Kalendář akcí

předchozí   Srpen 2019   další
PoÚtStČtSoNe
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Školní metodik prevence

Školní  metodik  prevence

Mgr. Vlasta Humlová

Kontakt :   606 489 783

Školní metodik prevence tvoří společně s výchovným poradcem a s ředitelkou školy preventivní tým, který úzce spolupracuje při mapování a řešení rizikových jevů na naší škole. Prioritou je pro nás zejména pozitivní atmosféra a pozitivní přístup rodičů i veřejnosti ke škole, výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Usilujeme o dodržování práv druhého a plnění svých povinností ( zodpovědnost za své činy), prevenci proti šikaně, snížení výskytu verbální agrese, fyzické agrese a vandalismu.

Každý žák by měl umět respektovat druhé osoby, ale zároveň má právo být respektován.

Všechny  problémy se dají řešit a nikdo na to nemusí být sám. Děti se s problémy mohou svěřit třídní učitelce nebo komukoliv z preventivního týmu. Pomocnou ruku nabízíme i rodičům.

Nově byla zřízena na spojovací chodbě schránka důvěry. Výchovný poradce a školní metodik prevence vybírají její obsah a důvěrné informace citlivě s žáky řeší.

Mezi úkoly a kompetence školního metodika prevence patří:

1.      Metodické a koordinační činnosti :

-          Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.

-          Metodické vedení činnosti učitelů školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

-          Spolupráce s jinými institucemi.

 

2.      Informační činnosti :

-          Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy.

-          Prezentace výsledků preventivní práce školy.

 

3.      Poradenské činnosti :

-          Mapování situace, sledování rizik vzniku a projevů rizikových jevů.

-          Postupy řešení rizikových jevů.

Metodik prevence sociálně patologických jevů - zpráva o činnosti - šk. rok 2016/2017

V tomto školním roce se moje práce školního metodika prevence opírala o „Mimimální preventivní program školy", který jsem vypracovala. Jde o program aktivit školy, jejichž cílem je předcházet výskytu rizikového chování u dětí.

 • Zapojili jsme se do projektu „Ovoce do škol"
 • Všechny třídy se zapojily do projektu „Duhové děti" ( paní uč. Š. Oličová). Každý měsíc jsme se zaměřili na určitou životní dovednost ( např. respektujeme se, jsme zvídaví, ...)
 • V1. třídě probíhal program „Kočičí zahrada"(paní uč. Š. Oličová), který byl zaměřen na rozvíjení sociálních dovedností dětí vrámci prevence rizikového chování.
 • Ve 2. třídě byl realizován program „Etická výchova pro druháky"( paní uč. V. Humlová), který byl zaměřen na osvojování si sociálních dovedností u žáků hlavně na základě zážitkové metody.
 • Do běžné výuky třeťáků byla zahrnuta témata „Zdraví a jeho ochrana", „Smysluplné využití volného času", „Ochrana proti obtěžování cizí osobou", „Lidské tělo" ( paní uč. V. Sklenářová(.
 • Ve 4. a 5. třídě probíhala 1hodinu týdně výuka předmětu „etická výchova".
 • Zapojili jsme se do akce „Recyklohraní". Dvakrát během šk. roku proběhla sběrová akce papíru.
 • I vtomto šk. roce nabídla naše škola kroužky: dramatický, keramický, sportovní, pěvecký a kroužek anglického jazyka.
 • 7. října 2016 navštívili žáci 1. a 2.třídy zámek Berchtold. Jeho součástí byl i program bubnování, zaměřený na muzikoterapii a relaxaci.
 • 15. prosince 2016 naši školu navštívila agentura „Proxima sociale"s programem primární prevence. Proběhla úvodní lekce ve dvou dvouhodinových blocích ( 2.třída, 4. a 5. třída.)
 • 16. prosince 2016 se žáci 1. - 3. třídy zúčastnili pořadu „Duhová pohádka", která byla zaměřena na prevenci sociálně patologických jevů.
 • 27. února 2017 vyrazili žáci 3. - 5. ročníku na výlet do Plzně.
 • 28. února 2017 navštívili žáci 1. a 2. třídy divadlo na Kladně.
 • 3. - 5. dubna 2017 jsme se přihlásili do okresního kola v hokejbalu v programu: „Hokejbalem proti drogám".
 • 27. dubna 2017 se uskutečnil pro žáky 3. - 5. ročníku výlet do svíčkárny Rodas.
 • 28. dubna 2017 navštivili žáci 1. a 2. třídy muzeum v Berouně sprogramem „Procházka po Berouně".
 • 11.května 2017 reprezentovali všichni žáci školu se svým vystoupením na Školní akademii.
 • 25. května 2017 vyrazili žáci 3. - 5. ročníku na prohlídku Pražského hradu.
 • 31. května 2017 jeli žáci 1. a 2. ročníku na školní výlet do zábavního parku Mirakulum. Nestihli jsme areál projít celý, pro velký zájem dětí výlet v září zopakujeme.
 • 2. června 2017 se žáci 4. ročníku zúčastnili na Karlštejně akce „Karlštejn patří dětem"
 • 2. června 2017 navštívila naši školu opět agentura Proxima sociale s programem na téma : Internet ( proběhlo ve dvou dvouhodinových blocích pro 2. a 3.a 5. třídu ).
 • 15. června 2017 se konal výlet pro žáky 3.- 5. ročníku do Příbrami ( navštívili hornické muzeum)
 • 19. - 23. června 2017 se žáci 1. a 2. třídy zúčastnili týdenního pobytu ve škole
 • v přírodě v Peci pod Sněžkou v penzionu Zákoutí.
 • 29. června 2017 proběhl školní jarmark.

Některé učitelky absolvovaly odborné semináře se zaměřením na prevenci sociálně patologických jevů.

o   13. 9. 2016......"Dokumentace školního metodika prevence" (paní uč. V. Humlová)- Praha , KÚ Středočeského kraje.

o   19. 9. 2016......."Kočičí zahrada" (paní uč. Š. Oličová) - Praha , Magdaléna.

o   11. - 12. 10 2016......"Jak na prevenci" - pro zdraví na 1. stupni základních škol, pro 4. a 5. ročník základních škol ( paní uč. L. Treglerová) - Praha, Magdaléna.

o   31. 10. 2016......."Jak zvládnout krizi a ještě se z ní poučit" ( paní uč. V. Humlová) - Praha, Descartes

Po celý školní rok žáci hojně využívali schránku důvěry. Jejich problémy a bolístky jsme řešili diskrétně s paní učitelkou Š. Oličovou.

Vlasta Humlová

 

 

 

 

 

 

 

 


Autor: Mgr. Vlasta Humlová
Copyright © 2010-2019 Základní škola a mateřská škola Hudlice
Developed by Kinet