Vítáme Vás na stránkách Základní školy Hudlice

Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, připravované školní akce, fotogalerie, učební materiály, aktuality, veškeré kontaktní údaje a mnoho dalšího.
Přejeme příjemné procházení našich stránek a doufáme, že se Vám zde bude líbit.

Výuka

Kalendář akcí

předchozí   Srpen 2020   další
PoÚtStČtSoNe
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Školní metodik prevence

Školní  metodik  prevence

Mgr. Vlasta Humlová

Kontakt :   606 489 783

Školní metodik prevence tvoří společně s výchovným poradcem a s ředitelkou školy preventivní tým, který úzce spolupracuje při mapování a řešení rizikových jevů na naší škole. Prioritou je pro nás zejména pozitivní atmosféra a pozitivní přístup rodičů i veřejnosti ke škole, výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Usilujeme o dodržování práv druhého a plnění svých povinností ( zodpovědnost za své činy), prevenci proti šikaně, snížení výskytu verbální agrese, fyzické agrese a vandalismu.

Každý žák by měl umět respektovat druhé osoby, ale zároveň má právo být respektován.

Všechny  problémy se dají řešit a nikdo na to nemusí být sám. Děti se s problémy mohou svěřit třídní učitelce nebo komukoliv z preventivního týmu. Pomocnou ruku nabízíme i rodičům.

Nově byla zřízena na spojovací chodbě schránka důvěry. Výchovný poradce a školní metodik prevence vybírají její obsah a důvěrné informace citlivě s žáky řeší.

Mezi úkoly a kompetence školního metodika prevence patří:

1.      Metodické a koordinační činnosti :

-          Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.

-          Metodické vedení činnosti učitelů školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

-          Spolupráce s jinými institucemi.

 

2.      Informační činnosti :

-          Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy.

-          Prezentace výsledků preventivní práce školy.

 

3.      Poradenské činnosti :

-          Mapování situace, sledování rizik vzniku a projevů rizikových jevů.

-          Postupy řešení rizikových jevů.

Metodik prevence sociálně patologických jevů - zpráva o činnosti - šk. rok 2016/2017

V tomto školním roce se moje práce školního metodika prevence opírala o „Mimimální preventivní program školy", který jsem vypracovala. Jde o program aktivit školy, jejichž cílem je předcházet výskytu rizikového chování u dětí.

 • Zapojili jsme se do projektu „Ovoce do škol"
 • Všechny třídy se zapojily do projektu „Duhové děti" ( paní uč. Š. Oličová). Každý měsíc jsme se zaměřili na určitou životní dovednost ( např. respektujeme se, jsme zvídaví, ...)
 • V1. třídě probíhal program „Kočičí zahrada"(paní uč. Š. Oličová), který byl zaměřen na rozvíjení sociálních dovedností dětí vrámci prevence rizikového chování.
 • Ve 2. třídě byl realizován program „Etická výchova pro druháky"( paní uč. V. Humlová), který byl zaměřen na osvojování si sociálních dovedností u žáků hlavně na základě zážitkové metody.
 • Do běžné výuky třeťáků byla zahrnuta témata „Zdraví a jeho ochrana", „Smysluplné využití volného času", „Ochrana proti obtěžování cizí osobou", „Lidské tělo" ( paní uč. V. Sklenářová(.
 • Ve 4. a 5. třídě probíhala 1hodinu týdně výuka předmětu „etická výchova".
 • Zapojili jsme se do akce „Recyklohraní". Dvakrát během šk. roku proběhla sběrová akce papíru.
 • I vtomto šk. roce nabídla naše škola kroužky: dramatický, keramický, sportovní, pěvecký a kroužek anglického jazyka.
 • 7. října 2016 navštívili žáci 1. a 2.třídy zámek Berchtold. Jeho součástí byl i program bubnování, zaměřený na muzikoterapii a relaxaci.
 • 15. prosince 2016 naši školu navštívila agentura „Proxima sociale"s programem primární prevence. Proběhla úvodní lekce ve dvou dvouhodinových blocích ( 2.třída, 4. a 5. třída.)
 • 16. prosince 2016 se žáci 1. - 3. třídy zúčastnili pořadu „Duhová pohádka", která byla zaměřena na prevenci sociálně patologických jevů.
 • 27. února 2017 vyrazili žáci 3. - 5. ročníku na výlet do Plzně.
 • 28. února 2017 navštívili žáci 1. a 2. třídy divadlo na Kladně.
 • 3. - 5. dubna 2017 jsme se přihlásili do okresního kola v hokejbalu v programu: „Hokejbalem proti drogám".
 • 27. dubna 2017 se uskutečnil pro žáky 3. - 5. ročníku výlet do svíčkárny Rodas.
 • 28. dubna 2017 navštivili žáci 1. a 2. třídy muzeum v Berouně sprogramem „Procházka po Berouně".
 • 11.května 2017 reprezentovali všichni žáci školu se svým vystoupením na Školní akademii.
 • 25. května 2017 vyrazili žáci 3. - 5. ročníku na prohlídku Pražského hradu.
 • 31. května 2017 jeli žáci 1. a 2. ročníku na školní výlet do zábavního parku Mirakulum. Nestihli jsme areál projít celý, pro velký zájem dětí výlet v září zopakujeme.
 • 2. června 2017 se žáci 4. ročníku zúčastnili na Karlštejně akce „Karlštejn patří dětem"
 • 2. června 2017 navštívila naši školu opět agentura Proxima sociale s programem na téma : Internet ( proběhlo ve dvou dvouhodinových blocích pro 2. a 3.a 5. třídu ).
 • 15. června 2017 se konal výlet pro žáky 3.- 5. ročníku do Příbrami ( navštívili hornické muzeum)
 • 19. - 23. června 2017 se žáci 1. a 2. třídy zúčastnili týdenního pobytu ve škole
 • v přírodě v Peci pod Sněžkou v penzionu Zákoutí.
 • 29. června 2017 proběhl školní jarmark.

Některé učitelky absolvovaly odborné semináře se zaměřením na prevenci sociálně patologických jevů.

o   13. 9. 2016......"Dokumentace školního metodika prevence" (paní uč. V. Humlová)- Praha , KÚ Středočeského kraje.

o   19. 9. 2016......."Kočičí zahrada" (paní uč. Š. Oličová) - Praha , Magdaléna.

o   11. - 12. 10 2016......"Jak na prevenci" - pro zdraví na 1. stupni základních škol, pro 4. a 5. ročník základních škol ( paní uč. L. Treglerová) - Praha, Magdaléna.

o   31. 10. 2016......."Jak zvládnout krizi a ještě se z ní poučit" ( paní uč. V. Humlová) - Praha, Descartes

Po celý školní rok žáci hojně využívali schránku důvěry. Jejich problémy a bolístky jsme řešili diskrétně s paní učitelkou Š. Oličovou.

Vlasta Humlová

 

 

 

 

 

 

 

 


Autor: Mgr. Vlasta Humlová
Copyright © 2010-2020 Základní škola Hudlice
Developed by Kinet