Základní škola Hudliceokres Beroun | Jungmannova 147

Kroužky

Nabídka kroužků na školní rok 2023/2024

Cena kroužků: 500,- Kč/pololetí

 • Dramatický kroužek (1. stupeň)
 • Šití (2. stupeň)
 • Výtvarný kroužek pro družinové děti – bez poplatku
 • Výtvarný kroužek pro straší žáky
 • Školní kapela (2. stupeň)
 • Konverzace ve francouzštině (2. stupeň)
 • Konverzace v AJ (1. třída)
 • Konverzace v AJ (4.+5. třída)
 • Deskové hry (2. stupeň)
 • Příprava na přijímací zkoušky na SŠ z českého jazyka (9. třída)
 • Příprava na přijímací zkoušky na SŠ z matematiky (9. třída)

Zápis kroužků probíhá prostřednictvím DM software. U konkrétního kroužku je u zápisu uveden učitel, který kroužek povede, a den a čas, kdy se bude kroužek konat. Kroužky začnou od října 2023, pouze výtvarný kroužek pro družinové děti začne již od 18.9. 2023. pokud se kapacita kroužku nenaplní, kroužek bohužel nebude otevřen.