Základní škola Hudlicepříspěvková organizace | Jungmannova 147

Provoz

Základní informace o provozu školní družiny

Zaměstnanci

  • Vedoucí vychovatelka: Anna Luláková
  • Vychovatelka: Romana Kolmannová, DiS.

Kapacita školní družiny:

Od školního roku 2022/2023 má školní družina kapacitu 60 žáků. K zájmovému vzdělávání budou přijati žáci na základě řádně vyplněné přihlášky. Přednostně budou přijati žáci od 1. do 3.třídy.

Provoz školní družiny:

Ranní školní družina: 6,30 – 7,30 hodin( dříve, než v 6:30 NE! Zvonit na zvonek družiny)

Odpolední školní družina: 11,25 – 16,30 hodin

Poplatek za provoz školní družiny: 1000 Kč na žáka za pololetí.

Úplata je splatná do 30. září za 1. pololetí, do 28.února za 2. pololetí.

Platba za ŠD POUZE NA ÚČET ZŠ HUDLICE.

Na platbu uvedou jméno, třídu a pozn. ŠD

č. ú. 364 834 399 / 0800

Vyzvedávání a odchody dětí ze školní družiny:

  • Vyzvedávání dětí je možné od 11:25 do 13:00, potom až od 14:30. Od 13:00 do 14:30 jsou naplánované aktivity, které nelze přerušovat pro plynulý provoz školní družiny (vycházky mimo areál školy, výtvarné činnosti, pracovní činnosti, sportovní aktivity, atd.). Výjimkou mohou být např. odchody k lékaři či rodinné důvody.
  • Dítě může samo odcházet jen s písemným souhlasem rodiče. Děti nelze uvolnit ze školní družiny na základě telefonické domluvy.

Děti by měly mít do družiny vhodné převlečení a vhodnou obuv, vlastní lahev na pití, svačinu.
Rádi uvítáme pro děti štávy, kapesníky, barevné i bílé papíry. Všem mockrát děkujeme!