Základní škola Hudliceokres Beroun | Jungmannova 147

Provoz

Základní informace o provozu školní družiny

Zaměstnanci

  • Vedoucí vychovatelka: Anna Luláková
  • Vychovatelka: Romana Kolmannová

Kapacita školní družiny:

Od školního roku 2022/2023 má školní družina kapacitu 60 žáků. K zájmovému vzdělávání budou přijati žáci na základě řádně vyplněné přihlášky. Přednostně budou přijati žáci od 1. do 3.třídy.

Provoz školní družiny:

Ranní školní družina: 6,30 – 7,30 hodin( dříve, než v 6:30 NE! Zvonit na zvonek družiny)

Odpolední školní družina: 11,25 – 16,30 hodin

Poplatek za provoz školní družiny: 1000 Kč na žáka za pololetí.

Úplata je splatná do 30. září za 1. pololetí, do 28. února za 2. pololetí.

Poplatek lze hradit v hotovosti vedoucí vychovatelce. Žák dostane doklad o zaplacení.

Rodiče mají možnost poplatek zaplatit převodem z účtu.

Na platbu uvedou jméno, třídu a pozn. ŠD

č. ú. 364 834 399 / 0800

Vyzvedávání a odchody dětí ze školní družiny:

  • Vyzvedávání dětí je možné od 11:25 do 13:00, potom až od 14:30. Od 13:00 do 14:30 jsou naplánované aktivity, které nelze přerušovat pro plynulý provoz školní družiny (vycházky mimo areál školy, výtvarné činnosti, pracovní činnosti, sportovní aktivity, atd.). Výjimkou mohou být např. odchody k lékaři či rodinné důvody.
  • Dítě může samo odcházet jen s písemným souhlasem rodiče. Děti nelze uvolnit ze školní družiny na základě telefonické domluvy.

Děti by měly mít do družiny vhodné převlečení a vhodnou obuv, vlastní lahev na pití, svačinu.
Rádi uvítáme pro děti štávy, kapesníky, barevné i bílé papíry. Všem mockrát děkujeme!