Základní škola Hudliceokres Beroun | Jungmannova 147

Školská rada

Dne 8. prosince 2021 proběhlo první jednání nově zvolené školské rady, která bude v tomto složení pracovat příští 3 školní roky:

  • Mgr. Vlasta Humlová – předseda
  • Mgr. Kristýna Hulová, Dis – místopředseda
  • Bc. Gabriela Jurková
  • Jaroslava Kulhánková
  • Mgr. Šárka Oličová Bohinová
  • Alena Spilková

Na školskou radu se můžete obracet se svými podněty a připomínkami. Společně budeme usilovat o udržení výborné kvality naší školy a její další zlepšení. Členky Školské rady, volené z řad rodičů, nabízejí své kontaktní údaje pro zjednodušení kontaktu s vámi.