Základní škola Hudliceokres Beroun | Jungmannova 147

Naše škola

Základní škola Hudlice

Jungmannova 147

Naše škola se nachází zhruba uprostřed obce, nad kostelem u silnice. Základní školu tvořily dvě školní budovy, starší z roku 1824 a novější z roku 1904. Během rekonstrukce školy za účelem jejího rozšíření o druhý stupeň byly v roce 2020 rekonstruovány prostory šaten a přibyla budova třetí, ve které je nová učebna a sociální zařízení. Škola má 1. stupeň a nově je od nového školního roku otevřena 9. třída druhého stupně. Postupně tak škola poskytne vzdělávání žákům od prvních do devátých ročníků. Školu navštěvuje 149 žáků (školní rok  2022/2023), převážně z obce Hudlice, Otročiněves, Nový Jáchymov a Trubská.

Ve škole máme devět kmenových tříd, počítačovou učebnu, venkovní učebnu na střeše školy a jídelnu na výdej svačin. Každá třída je vybavena výškově nastavitelnými lavicemi a židlemi. Ve třídách jsou nainstalovány dataprojektory nebo interaktivní tabule.

 

Aktuální fotogalerie

Naše obec

Letecký snímek obce Hudlice – poskytlo sdružení Berounsko z. s.