Základní škola Hudliceokres Beroun | Jungmannova 147

Rozvrhy hodin

Školní rok 2021/2022 – rozvrhy jsou dostupné v aplikaci Škola OnLine.

Postup: přihlášení do aplikace – horní lišta (pravá strana)

Na této stránce budou rozvrhy doplněny.

Použité zkratky: Holá (Ho), Humlová (Hu), Šrámková (Šr), Pechová (Pe), Treglerová (Tr), Oličová (Ol), Ducháčová (Du), Chylová (Chy), Kuthanová (Kt), Martináková (Ma), Nahálková (Nah), Žufníčková (Žf)

1. třída

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí Čj (Chy) Ma(Chy) Čj (Chy) Tv (Chy)
Úterý Čj (Chy) Ma (Chy) Ns (Chy) Hv (Chy)
Středa Čj (Chy) Ma (Chy) Čj (Chy) Vv (Chy)
Čtvrtek Čj (Chy) Ma (Chy) Aj (Tr) Pč (Chy)
Pátek Čj (Chy) Ns (Chy) Čj (Chy) Tv (Chy)

2. třída

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí Čj (Šr) Ma (Šr) Ns (Šr) Čj (Šr) Tv (Šr)
Úterý Čj (Šr) Ma (Šr) Čj (Šr) Hv (Šr)
Středa Čj (Šr) Ma (Šr) Čj (Šr) Vv (Šr)
Čtvrtek Čj (Šr) Ma (Šr) Ns (Šr) Tv (Šr)
Pátek Čj (Šr) Ma (Šr) Aj (Tr) Pč (Šr)

3. třída

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí Čj (Ol) Ma (Ol) Aj (Ol) Ns (Du) Čj (Ol)
Úterý Čj (Ol) Ma (Ol) Aj (Ol) Čj (Ol) Tv (Ho)
Středa Čj (Ol) Ma (Ol) Ns (Du) Čj (Ol) Hv (Chy)
Čtvrtek Čj (Ol) Ns (Du) Ma (Ol) Aj (Ol) Pč (Ol)
Pátek Čj (Ol) Ma (Ol) Tv (Ho) Čj (Ol) Vv (Ol)

4. třída

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí Čj (Hu) Ma (Hu) Tv (Hu) Aj (Ol) Přv (Hu)
Úterý Čj (Hu) Ma (Hu) Vl (Hu) Čj (Hu) Vv (Hu) Vv (Hu)
Středa Čj (Hu) Ma (Hu) Aj (Ol) Čj (Hu) Tv (Hu)
Čtvrtek Čj (Hu) Ma (Hu) Přv (Hu) Čj (Hu) Pč (Ho)
Pátek Čj (Hu) Ma (Hu) Aj (Ol) Hv (Hu) Vl (Hu)

5. třída

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí Čj (Tr) Ma (Tr) Aj (Tr) Vl (Tr) Čj (Tr)
Úterý Čj (Tr) Ma (Tr) Aj (Tr) Čj (Tr) Přv (Šr) Inf (Žf)
Středa Čj (Tr) Ma (Tr) Aj (Tr) Tv (Tr) Pč (Ho)
Čtvrtek Čj (Tr) Ma (Tr) Vv (Ho) Vv (Ho) Vl (Tr)
Pátek Čj (Tr) Ma (Tr) Přv (Šr) Hv (Tr) Tv (Tr)

6. třída

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí Ma (Žf) Čj (Kt) Př (Žf) Aj (Kt) Ze (Du) Dě (Kt)
Úterý Ma (Žf) Aj (Kt) Čj (Kt) Tv (Žf) Fy (Nah) Čj (Kt)
Středa Ma (Žf) Čj (Kt) Tv (Žf) Př (Žf) Pč (Du)
Čtvrtek Ma (Žf) Aj (Kt) Ze (Du) VýZ (Du) Hv (Žf) Vv (Du)
Pátek Čj (Kt) Aj (Kt) VýO (Ma) Dě (Kt) Fy (Nah)

7. třída

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí Aj (Kt) Ma (Žf) Dě (Kt) Hv (Žf) Fy (Nah) Pč (Du)
Úterý Čj (Kt) Ma (Žf) Frj (Ma) Vv (Ma) Vv (Ma) Tv (Žf)
Středa Aj (Kt) Ma (Žf) Čj (Kt) Ze (Du) Inf (Žf) VýZ (Du)
Čtvrtek Čj (Kt) Ma (Žf) Aj (Kt) Dě (Kt) Př (Du) Tv (Žf)
Pátek Fy (Nah) Frj (Ma) Aj (Kt) VýO (Ma) Čj (Kt) Čj (Kt)