Základní škola Hudliceokres Beroun | Jungmannova 147

Budoucí prvňáci

27.8.

Milé děti,

za pár dní se z vás konečně stanou žáci 1. třídy a já už se moc těším na to, že se s vámi všemi setkám.

1. září ráno vstaňte s úsměvem, vykročte pravou nohou a na cestu do školy si můžete s sebou vzít aktovku, kterou už máte určitě všichni přichystanou.

V 7.45h bude otevřena budova školy, do které s vámi půjdou rodiče. Do školy vejdete novým hlavní vchodem, za kterým se v šatně přezujete do přezůvek v uličce před skříňkami pro prvňáčky – zelená řada. Ve třídě dostanete od jedné skříňky klíč, který vám bude zapůjčen a který vrátíte, až pořídíte duplikát. Slavnostní zahájení začne ve vaší třídě, kterou najdete v prvním patře naproti ředitelně, v 8.00. Tam na vás budu čekat.

Doufám, že se do školy těšíte tak, jako já. Budu se snažit o to, aby se vám ve škole líbilo a chodili jste do ní rádi.

Přeji vám krásný zbytek prázdnin.
Michaela Chylová

 

 

Vážení rodiče,

na e-mailovou adresu uvedenou do zápisního lístku budou koncem srpna odeslány údaje k registraci do aplikace Škola OnLine.

Na adrese https://portal.dmsoftware.cz/ se do aplikace zaregistrujte.

Zájemci o školní družinu z řad budoucích prvňáčků jsou přijati automaticky bez zápisu.

Vážení rodiče,
současná situace nám neumožnila setkat se osobně a ochudila nás o zápis jako událost, která má velký význam pro děti, rodiče i učitele. Pro všechny zúčastněné je to nemilé. Děti byly jistě zvědavé a chtěly ukázat co dovedou. Někteří z Vás možná potřebovali zodpovědět nějaké otázky a my paní učitelky jsme byly připraveny poradit, případně říci, na čem je během prázdnin potřeba zapracovat.

Věřím, že se společně setkáme v průběhu měsíce srpna a děti i Vy budete mít možnost seznámit se s pedagogickým sborem a  prohlédnout si prostory školy.

Poslední ročník mateřské školy je zaměřen na systematickou přípravu dětí na příchod do školy. Vaši předškoláci, kteří několik měsíců nemohli navštěvovat školku to mají složitější a část přípravy je na Vás. Školní zralost dítěte posuzujete Vy jako rodiče, paní učitelky v MŠ, pediatr a případně paní učitelky ZŠ nebo pracovníci PPP. Za šest let jste toho své ratolesti naučili mnoho. A jaké znalosti a dovednosti se u předškoláka předpokládají?

 • věk a fyzická zralost
 • citová a sociální úroveň odpovídající věku (samoobslužné dovednosti, hygiena, sebekontrola, určitá odolnost a kontrola emocí, pozdrav, respektování autority a pravidel, ochota ke spolupráci, budoucí školák umí poprosit, poděkovat, říci si o pomoc, zvládá odloučení od rodičů, dokáže se přizpůsobit apod.)
 • obecná znalost  – osobní informace, barvy, lidské tělo, příroda aj.
 • paměť (básničky, písničky)
 • řeč a vyjadřování – správná výslovnost, slovní zásoba…
 • pracovní zralost (to znamená, že se dítě dokáže soustředit na práci a dokončit ji, má přiměřené tempo práce, je schopné pracovat na úkolech atd.)
 • hrubá a jemná motorika (dítě koordinuje pohyby celého svého těla a zvládá jemné pohyby např. při manipulaci s předměty)
 • grafomotorika – správný úchop tužky/pastelky, dovede kresbu čar, vlnovek, kruhů atd.
 • předmatematické dovednosti (porovnávání množství a velikosti, poznávání geometrických tvarů, představa o číselné řadě do 10, orientace na ploše i v prostoru, pravolevá orientace)
 • zrakové a sluchové vnímání (rozlišování figur a pozadí, celku a detailů, naslouchání, vnímání rytmu, rozlišování hlásek aj.)

Doporučuji prostudovat níže uvedené odkazy, které mohou přípravu do školy usnadnit. Využít můžete i časopisy typu Sluníčko, Předškolák, Mateřídouška. Berte prosím tyto informace z mé strany jako snahu o co nejplynulejší přechod Vašich dětí do školních lavic.

Níže ještě seznam pomůcek pro prvňáčky.

Přeji hezké léto a těším se na viděnou
Za ZŠ Hudlice Michaela Chylová

Systematický nácvik psaní Chystáme se do 1. třídy/ Správný úchop ruky

Informace pro prvňáčky
 • Zakladní informace
  Datum publikace: 14. 8. 2020
  Autor: Holá
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Informační přehled připravený k vytisknutí
 • Desatero pro rodiče
  Datum publikace: 14. 8. 2020
  Autor: Holá
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
 • Žádost o odklad
  Datum publikace: 14. 8. 2020
  Autor: Holá
  Typ souboru: docx
  Anotace:

Vybavení penálu

 • 2x tužka (č. 1 a č. 2)
 • guma
 • ořezávátko
 • pastelky
 • nůžky
 • lepidlo malé tuhé

Vybavení kufříku

 • zástěrka
 • hadřík
 • větší igelitová podložka na lavici
 • podložka na modelování
 • kelímek
 • vodové barvy
 • tempery
 • paleta
 • štětce ploché i kulaté různé velikosti
 • nůžky
 • lepidlo pasta
 • barevné papíry
 • fixy
 • modelína
 • voskovky
 • suché pastely
 • malý náčrtník
 • špejle
 • černý fix

Vybavení na TV

 • triko
 • kraťasy
 • tepláky/legíny
 • vhodná sportovní obuv na ven i do tělocvičny (světlá podrážka)
 • vše označené a v látkového sáčku

Ostatní vybavení

 • psací tabulka + vhodný fix a hadřík
 • cvičné kartonové hodiny
 • obaly na sešity a učebnice (velikost a počet bude upřesněn)
 • doporučujeme tvrdé desky na ukládání sešitů a učebnic

Prosím pomůcky podepsat nebo označit.