Základní škola Hudliceokres Beroun | Jungmannova 147

Kroužky

Kroužky na školní rok 2023/2024

Cena kroužků: 500,- Kč/pololetí

  • Dramatický kroužek (1. stupeň) – středa 14:30-15:30
  • Šití (2. stupeň)
  • Výtvarný kroužek pro družinové děti – bez poplatku – pondělí a pátek 13:00-14:00
  • Konverzace v AJ (1. třída) úterý 11:35 – 12:20
  • Konverzace v AJ (4.+5. třída) čtvrtek 13:00-14:00
  • Příprava na přijímací zkoušky na SŠ z českého jazyka (9. třída)
  • Příprava na přijímací zkoušky na SŠ z matematiky (9. třída)
  • Sbor (1.-5.třída) úterý  14:15-15:00

Zápis kroužků probíhá prostřednictvím DM software. U konkrétního kroužku je u zápisu uveden učitel, který kroužek povede, a den a čas, kdy se bude kroužek konat. Kroužky začnou od října 2023, pouze výtvarný kroužek pro družinové děti začne již od 18.9. 2023. pokud se kapacita kroužku nenaplní, kroužek bohužel nebude otevřen.