Základní škola Hudliceokres Beroun | Jungmannova 147

Aktuality

30.6

ZŠ HUDLICE PŘEJE KRÁSNÉ PRÁZDNINY!!!

 

27.6.

 

17.6.

Vážení rodiče,

od pondělí 20.6.2022 do středy 22.6.2022 se bude konat zápis do školní družiny na nový školní rok. Jak své dítě přihlásit, najdete na webových stránkách školy v sekci  ŠD / ZÁPIS.

Děkuji Klika

 

1.6.

Zvláštní zápis – Спеціальний набір

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Termín zápisu / Дата та час запису:

20. 6. 2022 od 13:00 do 15:00 hodin

Místo zápisu / Місце запису: Základní škola Hudlice, Jungmannova 147, Hudlice

Kritérium pro přijetí – bydliště Hudlice.

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 3

Výsledky zápisu budou zveřejněny dne 25. 6. 2022 na webových stránkách školy  www.zshudlice.cz a na budově školy.
Результати зарахування будуть оприлюднені 25. 6. 2022 року на сайті школи www.zshudlice.cz і на будівлі школи.

Rozhodnutí o nepřijetí obdržíte poštou do vlastních rukou. Рішення про те, що дитина не була прийнята, ви отримаєте поштою.

Mgr. Michaela Holá

Ředitel základní školy / Директор початкової школи

 

 

25.5.

Nabídka MěÚ Beroun – Odbor školství a volnočasových aktivit

 

 

31.3.

14.3.

 

 

8.2.

Vážení rodiče,
V rámci programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy“ naše škola realizuje doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Podrobné informace níže na webových stránkách
https://www.planobnovycr.cz/

 

 

 

 

 

22.12.

Vážení a milí rodiče!

Máme tu opět po roce ten báječný, milý a radostný čas – čas Vánoc.

Každý máme nějaká očekávání, nějaká těšení. Čeká nás doba, kdy si naplno užijeme klidu a rodinné pohody a budeme mít moře času na své blízké, na svoji rodinu, na své děti.

Přeji vám, aby to pro vás byly opravdu kouzelné a šťastné chvíle. Prožijte je ve zdraví, a spokojenosti a do toho nového roku si přejme jen to dobré.

 

Za pedagogy a žáky Základní školy v Hudlicích

 

Mgr. Michaela Holá, ředitelka školy.

 

 

 

 

8.12.

 

 

20.10.

VOLBY  DO  ŠKOLSKÉ  RADY

 

V úterý 19.října 2021 proběhly v Základní škole Hudlice volby do Školské rady. Z 93 možných voličů z řad zákonných zástupců žáků se voleb zúčastnilo 40 voličů. Ze sedmi kandidátek se na prvních dvou místech umístily:

 • Kristýna Hulová, Dis.
 • Jaroslava Kulhánková

Vítězkám voleb gratuluji a věřím, že budou skvělými pomocníky při spolupráci rodičů a školy.

Souběžně proběhla i volba dvou nových členek školské rady z řad pedagogických pracovníků. Byly zvoleny:

 • Vlasta Humlová
 • Šárka Oličová Bohinová

Nové členky budou v nejbližších dnech pozvány ředitelkou školy na první jednání Školské rady při základní škole v Hudlicích, kde proběhne i volba předsedy školské rady na další tříleté volební období.

Děkuji členkám volební komise za výbornou práci při přípravě a realizaci voleb.

Předsedkyně volební komise               Mgr. Vlasta Humlová

 

 

20.10.

Vyhodnocení akce Den proti rakovině:

Vybraná částka: 3004 Kč

Prodané ks: 150

Děkujeme za účast!

 

 

5.10.

Volby do školské rady 2021                KANDIDÁTKA – rodiče

 

 1. Jaroslava Kulhánková
 2. Gabriela Jurková
 3. Kristýna Hulová, DiS.
 4. Kateřina Medová
 5. Zuzana Truhlářová
 6. Hana Havlíčková
 7. Lenka Šikalová

 

 

27.9.

Vyhlášení voleb do školské rady

 

Podle § 167 školského zákona 561/2004 Sb. se  při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje Školská rada. Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

V souladu s ustanovením §167 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon), opatřením obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.MSMT-40610/2020-1 a podle Volebního řádu schváleného usnesením Obecního úřadu Hudlice vyhlašuji volby do Školské rady při Základní škole Hudlice.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

 • dva členy školské rady jmenuje zřizovatel
 • dva členy školské rady volí pedagogičtí pracovníci
 • dva členy školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci

Termín a způsob voleb do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků:

 • návrhy kandidátů budou přijímány v termínu od 23.září 2021 do 2.října 2021
 • návrh kandidáta může být podán oprávněnou osobou elektronicky – dm software, emailem na adresu předsedkyně volební  komise , vlastahum(zavináč)seznam. cz
 • seznam kandidátů bude do 4.října zveřejněn na webu školy
 • volby proběhnou dne 19.října formou hlasování hlasovacím lístkem ve vestibulu školy a to ve dvou časech:
 • ráno 6.30 – 7.30h
 • odpoledne 14.30 – 16.00h
 • na hlasovacím lístku mohou být zatržena pouze dvě jména kandidátů
 • volič se prokáže občanským průkazem
 • na základě výsledků hlasování volební orgán sestaví pořadí kandidátů za členy školské rady
 • za zvoleného jsou považováni ti kandidáti, kteří získali největší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.

Termín a způsob voleb z řad pedagogických pracovníků školy:

 • návrhy kandidátů, způsob jejich podání a vlastní volby proběhnou ve stejných termínech a stejným způsobem jako v případě volby za zákonné zástupce

Vyhlášení výsledků voleb za zákonné zástupce nezletilých žáků a za pedagogické pracovníky:

 • výsledky budou zveřejněny 21.října 2021 na webových stránkách a na vstupních dveřích školy
 • zvolení kandidáti budou kontaktováni ohledně termínu první společné schůzky.

 

K zajištění přípravy a průběhu voleb jmenuji volební komisi ve složení:

Mgr. Vlasta Humlová – předsedkyně volební komise

Mgr. Lenka Treglerová – člen volební komise

Bc. Jana Ducháčová – člen volební komise

 

V Hudlicích dne 23.října 2021

 

Mgr. Michaela Holá

ředitelka školy

 

23.9.

Ve středu 29.9. proběhne 25. ročník Českého dne proti rakovině. Žáci si ve škole budou moci zakoupit žlutý kvítek (20Kč/ks).

https://www.cdpr.cz/

 

26.8.

Organizace školního roku 2021/2022

Organizace_skolniho_roku_2021_2022_v._r.

 

30.6.

ZŠ Hudlice přeje krásné prázdniny!

 

16.6.

Vážení rodiče,

informace k zápisu do školní družiny na školní rok 2021/2022 naleznete v záložce “Školní družina” v sekci “Zápis”.

 

15.6.

Dotazníkové šetření ukončeno. Děkujeme.

 

7.6.

Vážení rodiče,

žádáme o zpětnou vazbu k realizované distanční výuce.

Dotazník k realizované distanční výuce

 

29.1.

Němečtí ovčáci z Malesic už se radují z darů ze sbírky. Více informací a foto na stránkách 1. ZŠ Hořovice.

Fotoreportáž sbírky pro plyšáky z Malesic

Děkujeme za ,,plyšáky” z Malesic

 

 

23.1.

Obdivuhodné, jak velká pomoc se dá zvládnout za pouhé dva dny. Děkujeme!

Dnes byly dary předány organizátorkám sbírky, v následujících dnech budou dopraveny do stanic, které mají zachráněné psy v péči. Informace o využití darů, fotoreportáž atd. naleznete na stránkách 1. ZŠ Hořovice.

https://1zshorovice.cz/2021/01/14/fotoreportaz-sbirky-pro-plysaky-z-malesic/

 

20.1.

12.11.

Vážení rodiče,

od středy 18. 11. 2020 bude povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku ve škole. Školní družina bude v provozu. Další informace zde

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf

 

12.10.

Vážení rodiče, 

s účinností od středy 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 budou muset školy zůstat opět zavřené.

Více na: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/2–provoz-skol-1022.pdf

Hlavní komunikační kanál mezi školou a zákonným zástupcem je aplikace Škola OnLine (Dm Software). Sledujte prosím komunikaci v této aplikaci každý den.

Účast žáků na distanční výuce je dle zákona povinná!

Michaela Holá

Nabídka zaměstnání

Základní škola Hudlice přijme uklízečku. Nástup od 1. 10. 2022  (po dohodě možno i dříve). Celý článek >>

Úřední hodiny

Úřední hodiny v týdnu od 1. 8. do 7. 8. 2022 Úterý 2. 8. 2022 Celý článek >>

VÝSLEDKY ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

K základnímu vzdělávání jsou přijati žáci s registračním číslem. До початкової освіти приймаються учні з Celý článek >>

Výsledky zápisu do 1. roč. ZŠ Hudlice

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 Ředitelka školy vyhovuje žádosti Celý článek >>

Zápis do 1. ročníku – spuštění elektronické registrace

Zápis  proběhne ve čtvrtek 7. dubna 2022. Vlastnímu zápisu bude předcházet elektronická registrace žadatelů v Celý článek >>

Změna hygienických opatření

Vážení rodiče, z rozhodnutí vlády se s účinností od 14. 3. 2022 se ruší povinnost Celý článek >>

Zápis do 1. ročníku

Zápis  do 1. ročníku proběhne ve čtvrtek 7. dubna 2022. Vlastnímu zápisu bude předcházet elektronická Celý článek >>

Změna režimu ŠD + kroužky

ŠD funguje v omezeném režimu, informace naleznete v Dm Software. Dramatický kroužek se ve středu Celý článek >>

Informace k testování od 19. 2. 2022

Od 19. 2. 2022 se již nebudou ve školách testovat žáci ani zaměstnanci. Veškeré povinnosti, Celý článek >>

Uzavření školní jídelny

Vážení rodiče, ve dnech 11. 2. a 14. 2. 2022 bude z provozních důvodů uzavřena školní Celý článek >>