Základní škola Hudliceokres Beroun | Jungmannova 147

Zaměstnanci

Pedagogický sbor 2023/2024

1. třída

Mgr. Vlasta Humlová  – tř.učitelka, zástupce ředitelky, metodik prevence rizikového chování

2. třída

Mgr. Šárka Oličová Bohinová – tř. učitelka, výchovný poradce pro 1. stupeň

3. třída

Mgr. Michaela Chylová – třídní učitelka

4. třída

Bc. Martina Hiblerová – třídní učitelka

5.třída

Mgr. Lenka Treglerová  – tř.učitelka

6.třída

Ing. Soňa Růžičková – tř. učitelka

7.třída

Mgr. Markéta Martináková – tř. učitelka

8.třída

Mgr. Pavla Žufníčková  – tř. učitelka

9. třída

Mgr. Lucie Kuthanová – tř. učitelka

 

……………………………………………………………

Netřídní vyučující

Mgr. Kristýna Slomková  – vyučující druhého stupně, Mgr. Dana Gregorová – vyučující druhého stupně, PaedDr. Ondřej Kožíšek – vyučující druhého stupně, Ing. et Bc. Jiří Smola – vyučující druhého stupně

Mgr. Michaela Holá- ředitelka školy, speciální pedagog, výchovný poradce pro 2. stupeň, koordinátor realizace a tvorby ŠVP

Asistent pedagoga

Vendula Langerová, Alexandra Vávrová, Margaréta Roučová, DiS., Anna Záhrubská, Romana Kolmannová, DiS., Tereza Kašparová

ŠD

Anna Záhrubská – vedoucí vychovatelka
Romana Kolmannová, DiS. – vychovatelka

Pedagogické zaměstnance školy můžete kontaktovat prostřednictvím aplikace Škola OnLine.

Provozní úsek

Marie Stehlíková – školnice, uklízečka

Jitka Jarolímková – uklízečka