Základní škola Hudliceokres Beroun | Jungmannova 147

Zaměstnanci

Pedagogický sbor 2020/2021

1. třída

Mgr. Chylová Michaela – tř. učitelka

2. třída

Mgr. Šrámková Lucie – tř. učitelka, Mgr. Nahálková Michaela

3. třída

Mgr. Oličová Bohinová Šárka – tř.učitelka, výchovný poradce, Langerová Vendula – asistent pedagoga

4. třída

Mgr. Humlová Vlasta – tř.učitelka, zástupce ředitelky, metodik prevence rizikového chování

5.třída

Mgr. Treglerová Lenka – tř.učitelka

6.třída

Mgr. Žufníčková Pava – tř.učitelka, Vávrová Alexandra – asistent pedagoga

7.třída

Mgr. Kuthanová Lucie – tř.učitelka

……………………………………………………………

Ducháčová Jana, Mgr. Martináková Markéta, Mgr. Nahálková Michaela – vyučující druhého stupně

Mgr. Holá Michaela – ředitelka školy, speciální pedagog, výchovný poradce pro 2. stupeň, koordinátor realizace a tvorby ŠVP

ŠD

Klika Anna- vedoucí vychovatelka, asistent pedagoga
Luláková Anna – vychovatelka, asistent pedagoga

Pedagogické zaměstnance školy můžete kontaktovat prostřednictvím aplikace Škola OnLine.

Provozní úsek

Flíglová Naděžda – školnice, uklízečka