Základní škola Hudliceokres Beroun | Jungmannova 147

Zaměstnanci

Pedagogický sbor 2022/2023

1. třída

Mgr. Šárka Oličová Bohinová  – tř. učitelka, výchovný poradce

2. třída

Mgr. Michaela Chylová – tř. učitelka

3. třída

Bc. Martina Hiblerová

4. třída

Mgr. Lenka Treglerová  – tř.učitelka

5.třída

Mgr. Vlasta Humlová  – tř.učitelka, zástupce ředitelky, metodik prevence rizikového chování

6.třída

Mgr. Markéta Martináková – tř. učitelka

7.třída

Mgr. Pavla Žufníčková  – tř. učitelka

8.třída

Mgr. Lucie Kuthanová – tř. učitelka

……………………………………………………………

Netřídní vyučující

Bc. Jana Ducháčová  – vyučující druhého stupně, Mgr. Michaela Nahálková- vyučující druhého stupně, PaedDr. Ondřej Kožíšek – vyučující druhého stupně,

Mgr. Michaela Holá- ředitelka školy, speciální pedagog, výchovný poradce pro 2. stupeň, koordinátor realizace a tvorby ŠVP

Asistent pedagoga

Vendula Langerová, Alexandra Vávrová, Stanislava Křížová, Mgr. Věra Křížová, Mgr. Michaela Nahálková, Bc. Jana Ducháčová, Anna Luláková, Romana Kolmannová

ŠD

Anna Luláková – vedoucí vychovatelka
Romana Kolmannová – vychovatelka

Pedagogické zaměstnance školy můžete kontaktovat prostřednictvím aplikace Škola OnLine.

Provozní úsek

Marie Stehlíková – školnice, uklízečka