Základní škola Hudliceokres Beroun | Jungmannova 147

Zaměstnanci

Pedagogický sbor 2022/2023

1. třída

Mgr. Oličová Bohinová Šárka – tř. učitelka, výchovný poradce

2. třída

Mgr. Michaela Chylová – tř. učitelka

3. třída

Informace budou aktualizovány

4. třída

Mgr. Treglerová Lenka – tř.učitelka

5.třída

Mgr. Humlová Vlasta – tř.učitelka, zástupce ředitelky, metodik prevence rizikového chování

 

6.třída

Mgr. Martináková Markéta – tř. učitelka

7.třída

Mgr. Žufníčková Pavla – tř.učitelka, Vávrová Alexandra – asistent pedagoga

8.třída

Mgr. Kuthanová Lucie – tř.učitelka

……………………………………………………………

Vendula Langerová – asistent pedagoga

Ducháčová Jana – vyučující druhého stupně, Mgr. Nahálková Michaela – vyučující druhého stupně, asistent pedagoga

Mgr. Holá Michaela – ředitelka školy, speciální pedagog, výchovný poradce pro 2. stupeň, koordinátor realizace a tvorby ŠVP

ŠD

Klika Anna- vedoucí vychovatelka, asistent pedagoga
Luláková Anna – vychovatelka, asistent pedagoga

Pedagogické zaměstnance školy můžete kontaktovat prostřednictvím aplikace Škola OnLine.

Provozní úsek

Flíglová Naděžda – školnice, uklízečka