Základní škola Hudliceokres Beroun | Jungmannova 147

Ředitelské volno

Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku v platném znění, vyhlašuji z provozních důvodů ve dnech 20. 6. 2024 a 21. 6. 2024 ředitelské volno.

Ve dnech ředitelského volna bude zajištěn provoz školní družiny, pokud bude přihlášeno alespoň deset žáků.

V Hudlicích dne 31. 5. 2024

Mgr. Michaela Holá, ředitelka školy