Základní škola Hudliceokres Beroun | Jungmannova 147

Schránka školské rady

Na chodbě školy u šaten je umístěna schránka Školské rady určená žákům. Schránka Školské rady určená rodičům je připevněna u vstupu na školní dvorek.  Nabízíme tak rodičům možnost vyjádřit se k dění ve škole – napsat své dotazy, náměty, připomínky, nabídky či prosby. Rozhodně však neslouží jako prostor pro vulgární urážení druhých osob a už vůbec není možné ji použít k prezentaci  „pro, nebo proti kanalizačních útoků“. Důrazně žádám onu – „hudlickou maminku“, pište nám pouze slušná sdělení.

Jako učitelka vychovávám vaše děti ke slušnosti a vzájemné úctě a respektování se. Buďme jim my – dospělí – a hlavně maminky – dobrým vzorem.

Moc děkuji a ráda uvidím ve schránce školské rady mnoho podnětných, smysluplných a věcných připomínek pro zlepšení úrovně hudlické školy. Přijďte s dobrým nápadem, připravte či zorganizujte něco pro děti. Přivítáme vaši iniciativu.

Předsedkyně Školské rady, Mgr. Vlasta Humlová.