Vítáme Vás na stránkách Základní školy Hudlice

Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, připravované školní akce, fotogalerie, učební materiály, aktuality, veškeré kontaktní údaje a mnoho dalšího.
Přejeme příjemné procházení našich stránek a doufáme, že se Vám zde bude líbit.

Naše škola

Kalendář akcí

předchozí   Červenec 2020   další
PoÚtStČtSoNe
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

ZÁPIS

30. 4.

V elektronické vývěsce najdete seznam žáků přijatých do 1. ročníku - školní rok 2020/2021.

 

31. 3.

Žádost o odklad povinné školní docházky bude nově ke stažení také při elektronické registraci.


Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 bude zveřejněno hromadným rozhodnutím po ukončení zápisu.

 

23.3.
Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

vzhledem k současné situaci nebude možné provést zápis standartním způsobem za účasti rodičů a dětí ve škole.
Níže v odkazu dostupné informace MŠMT týkající se zápisů do 1. ročníků

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

Konkrétní informace k zápisu do naší školy jsou uvedeny níže.

Děkujeme za pochopení.

 


24.3.

Základní škola Hudlice, okres Beroun, Jungmannova 147, 267 03 Hudlice

tel.: 733 533 058, www.zshudlice.cz, e-mail: zs.hudlice@seznam.cz,, DS: n4ymmtf


Informace k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021

v souladu s § 3a odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (dále jen „vyhláška o základním vzdělávání") a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

dovoluji si Vás informovat o podmínkách zápisu dětí do prvních tříd.

Organizace zápisu

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu je nutno organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápis proběhne pouze elektronicky. Níže uvedeným odkazem budete přesměrováni k realizaci zápisu elektronickou cestou (Přihláška do 1. ročníku ZŠ). Systém bude uveden do provozu od 1. dubna.

..............................................................................................................................................................................................................................

https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zshudlice/KWE015_PrihlaskaZS.aspx#

 

................................................................................................................................................................................................................................

Termín

Od 1. dubna do 30. dubna 2020

Po elektronické registraci lze žádost doručit škole v termínu od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Před 1. 4. 2020 nebude systém funkční.

Dokumenty

Kopii rodného listu není nutno dokládat.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.  Podání žádosti bude uskutečněno přednostně bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), do schránky školy nebo poštou, případně dle konkrétní situace po domluvě osobně do školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné doplnit:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
 • zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat

Potřebné formuláře

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce  bude ke stažení při realizaci elektronického zápisu.  Žádost o odklad povinné školní docházky je k dispozici na webu školy ve složce zápis.

Povinná školní docházka

Začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Děti, které byly u zápisu v minulém školním roce a měly odklad je nutno letos zapsat znovu.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

(§ 36 odst. 3 školského zákona)

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce a
2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a
3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa
Jestliže chcete požádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte dokument „Žádost o odklad" a doručte ji výše uvedeným způsobem škole.

Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky a nebude mít k dispozici výše uvedené potřebné dokumenty, vedení školy řízení přeruší do doby, než zákonný zástupce dokumenty doloží.

Činnost PPP je pozastavena, vyloučen je přímý kontakt s klienty. Pokud mají rodiče písemné doporučení např. logopeda či jiného odborného lékaře k odkladu, je možné doporučit odklad i na základě zaslání tohoto doporučení do PPP. Stačí e-mailem, oskenované, zároveň nutno zaslat osobní údaje dítěte a telefon na rodiče. Poradna potom doporučující posouzení zašle do datové schránky školy, na kterou je dítě zapisováno. Na žádost rodičů lze poslat škole prostřednictvím DS i doporučující posouzení u dětí již vyšetřených, kde ale rodiče neměli možnost tuto listinu si v PPP vyzvednout.

 

Průběh zápisu

Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční. Po ukončení mimořádných opatření škola uspořádá setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.

Kritéria pro přijímání žáků do prvního ročníku

Pro přijímání žáků nejsou stanovena žádná  kritéria.

Informace pro zákonného zástupce

 • vyučovacím jazykem školy je jazyk český
 • nerovnoměrnosti vývoje dítěte je možné vyrovnat docházkou do mateřské školy, (v případě udělení odkladu školní docházky)
 • do doby zahájení povinné školní docházky nabízíme zákonným zástupcům jako pomoc dítěti vjeho dalším rozvoji Desatero pro rodiče
 • po ukončení mimořádných opatření škola uspořádá setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.
 • vyučovacím jazykem školy je jazyk českýŽádost o odklad

Desatero pro rodiče


Copyright © 2010-2020 Základní škola Hudlice
Developed by Kinet