Vítáme Vás na stránkách Základní školy Hudlice

Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, připravované školní akce, fotogalerie, učební materiály, aktuality, veškeré kontaktní údaje a mnoho dalšího.
Přejeme příjemné procházení našich stránek a doufáme, že se Vám zde bude líbit.

Naše škola

Kalendář akcí

předchozí   Únor 2020   další
PoÚtStČtSoNe
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 

ZÁPIS
Informace k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok

v souladu s § 3a odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (dále jen „vyhláška o základním vzdělávání") a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

dovoluji si Vás informovat o podmínkách zápisu dětí do prvních tříd.

Organizace zápisu

Termín:

Čas:

Místo: Základní škola Hudlice, učebna č. 2

K zápisu budete potřebovat následující dokumenty:

Rodný list dítěte; občanský průkaz zákonného zástupce; doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.), rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno ( tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem)

K zápisu budete potřebovat následující formuláře:

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce nebo Žádost o odklad povinné školní docházky a Dotazník pro rodiče. Formuláře jsou k dispozici na webu školy ve složce zápis.

Formuláře lze vyplnit až ve škole při zápisu.

Povinná školní docházka

Začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Děti, které byly u zápisu v minulém školním roce a měly odklad, musejí k zápisu přijít znovu.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

(§ 36 odst. 3 školského zákona)

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce a
2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a
3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa


Jestliže chcete požádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte dokument „Žádost o odklad" předem nebo ve škole v době zápisu.

Průběh zápisu

Zápis k povinné školní docházce (dále jen „zápis") je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

Připravené aktivity motivují dítě pro školní docházku, seznamují s prostředím školy a vytváří prostor pro orientační posouzení školní připravenosti dítěte.

Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

(§ 3a odst. 1 vyhlášky o základním vzdělávání)

Kritéria pro přijímání žáků do prvního ročníku

Pro přijímání žáků nejsou stanovena žádná  kritéria.

Informace pro zákonného zástupce

- vyučovacím jazykem školy je jazyk český

- nerovnoměrnosti vývoje dítěte je možné vyrovnat docházkou do mateřské školy, (v případě udělení odkladu školní docházky)

- do doby zahájení povinné školní docházky nabízíme zákonným zástupcům jako pomoc dítěti v jeho dalším rozvoji  Desatero pro rodiče

- v  červnu uspořádáme pro budoucí žáky  setkání, při kterém se seznámí s paní učitelkou i budoucími spolužáky  Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Zápisový list

Desatero pro rodiče


Copyright © 2010-2020 Základní škola Hudlice
Developed by Kinet