Základní škola Hudliceokres Beroun | Jungmannova 147

Informace k   provozu  školy od 11. 1. do 22. 1. 2021

Informace k   provozu  školy od 11. 1. do 22. 1. 2021

Vláda na jednání dne 7. 1. 2021 schválila prodloužení opatření do 22. ledna 2021.

 • Ve škole je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.
 • Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
 • Žáci na distanční výuce pokračují ve vzdělávání přes aplikaci Microsoft Teams.
 • Z provozních důvodů nelze zajistit běžný chod ranní družiny. Škola bude pro žáky otevřena od 7.00 hodin. Žáci budou ze šaten odcházet rovnou do své kmenové učebny. Odpolední provoz školní družiny bude ukončen v 16,30.
 • Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Zařízení školního stravování bude v provozu.
 • Každý žák bude mít s sebou 2 roušky na dopoledne a další 2 roušky na odpoledne do družiny. Roušky bude žák ukládat do sáčku.
 • Po příchodu do budovy každý  žák provede dezinfekci rukou. Ve třídě si znovu důkladně  umyje  ruce teplou vodou a mýdlem. Hygienu rukou žák dodržuje po celou dobu svého pobytu ve škole.
 • Při vzdělávání je zakázán zpěv a sportovní činnosti (vyučovací hodiny neodpadají – budou nahrazeny jiným obsahem).
 • Každý žák bude mít s sebou 2 roušky na dopoledne a další 2 roušky na odpoledne. Roušky bude žák ukládat do sáčku.
 • Do budovy školy je povolen vstup pouze žákům a zaměstnancům školy.
 • Žákům s příznaky infekčního onemocnění nebude umožněn vstup do školy. Škola bude kontaktovat zákonného zástupce.
 • Další informace budou aktualizovány dle pokynů MŠMT.

Více informací na adrese:

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-11-do-22-ledna-2021

Michaela Holá