Základní škola Hudliceokres Beroun | Jungmannova 147

Informace k provozu školy od 17. května 2021

Dle novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví  s účinností od 17. 5. 2021 platí:

  • Na základních školách se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně i 2. stupně bez rotací. Ruší se distanční výuka, pokračuje pouze prezenční výuka žáků.
  • Dále se ruší povinnost homogenních tříd a skupin. Škola však bude minimalizovat kontakty mezi jednotlivými třídami.
  • Ve školní družině dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu.
  • Ruší se povinnost školy zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí.
  • Jedenkrát týdně budou žáci testováni antigenními testy. Test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole.
  • Ve vnitřních prostorách i nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.
  • Ochranu nosu a úst není nutno nosit ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metrů od jiných osob. Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě tedy žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob.

Více informací na adrese níže:

https://www.msmt.cz/zaci-2-stupnu-zs-se-v-nekterych-krajich-vrati-do-skol-3