Základní škola Hudliceokres Beroun | Jungmannova 147

Informace k provozu školy od 30. listopadu

Informace k provozu školy od 30. 11. 2020

Vážení rodiče,

podle sdělení ministra zdravotnictví a ministra školství bude od 30. 11. 2020 probíhat prezenční výuka (žáci chodí do školy).

Výuka

 • První stupeň – prezenční výuka pro všechny ročníky – vyučování dle platného rozvrhu hodin.
 • Druhý stupeň – prezenční výuka 6. ročníku – vyučování dle platného rozvrhu hodin (v případě naší školy rotační systém nemůže být zaveden).

Vstup do školy

 • V 7,00 bude škola otevřena pro žáky 1., 2. a 3. třídy (určeno žákům, kteří navštěvují ranní družinu). Žáci budou ze šaten odcházet rovnou do své kmenové učebny.
 • Pro ostatní žáky bude škola otevřena od 7.15 hodin. Žáci budou ze šaten odcházet rovnou do své kmenové učebny.

Družina

 • Z provozních důvodů nelze zajistit běžný chod ranní družiny.
 • V 7,00 bude škola otevřena pro žáky 1., 2. a 3. třídy.
 • Žáci budou ze šaten odcházet rovnou do své kmenové učebny.
 • Odpolední provoz školní družiny bude ukončen v 16,30.
 • Z důvodu nutnosti zachovat homogenitu skupin bude odpolední družina fungovat do 16,30 pro žáky 1. třídy (vychovatelka Anna Pechová) a 2. třídy (vychovatelka Anna Luláková).
 • Pro žáky 3. třídy je možno zajistit provoz v týdnu od 30. 11. do 4. 12. pouze do 15,00 (vychovatelka Vendula Langerová).
 • Pro žáky 4. třídy do odvolání nelze odpoledne družinu zajistit.
 • Doprovod na oběd zajištěn. Pokud žák nezůstává ve školní družině, odchází po obědě samostatně od jídelny domů.

Další informace

 • Po příchodu do budovy každý  žák provede dezinfekci rukou. Ve třídě si znovu důkladně  umyje  ruce teplou vodou a mýdlem. Hygienu rukou žák dodržuje po celou dobu svého pobytu ve škole.
 • Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Při vzdělávání je zakázán zpěv a sportovní činnosti (vyučovací hodiny neodpadají – budou nahrazeny jiným obsahem).
 • Zařízení školního stravování bude v provozu (svačiny a obědy budou přihlášeny).
 • Každý žák bude mít s sebou 2 roušky na dopoledne a další 2 roušky na odpoledne (2. stupeň, ŠD). Roušky bude žák ukládat do sáčku.
 • Do budovy školy je povolen vstup pouze žákům a zaměstnancům školy.
 • Další informace budou aktualizovány dle pokynů MŠMT.
 • Žákům s příznaky infekčního onemocnění nebude umožněn vstup do školy. Škola bude kontaktovat zákonného zástupce.

Více informací na adresách níže:

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf

https://koronavirus.edu.cz/files/tabulka-15.pdf

Michaela Holá