Základní škola Hudliceokres Beroun | Jungmannova 147

Preventivní antigenní testování ve školách od ledna 2022

  • V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování všech žáků dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.
  • V období od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí.
  • Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci (v případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud – nošení ochranného prostředku i při výuce apod.).

Další informace na adresách níže:

https://www.edu.cz/informace-msmt-ke-zmenam-v-mimoradnych-opatrenich-ministerstva-zdravotnictvi-s-ucinnosti-od-3-1-2022-pro-skoly-a-skolska-zarizeni/#1-informace-o-zm%C4%9Bn%C3%A1ch-%C3%BA%C4%8Dinn%C3%BDch-od-312022

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/12/Mimoradne-opatreni-screeningove-testovani-ve-skolach-s-ucinnosti-od-3-1-2022.pdf

https://www.edu.cz/informace-msmt-ke-zmenam-v-mimoradnych-opatrenich-ministerstva-zdravotnictvi-s-ucinnosti-od-3-1-2022-pro-skoly-a-skolska-zarizeni/#6-v%C3%ADce-informac%C3%AD