Základní škola Hudliceokres Beroun | Jungmannova 147

Protiepidemická opatření

Vážení rodiče,
vzhledem k protiepidemickým opatřením, metodickým pokynům MŠMT a s cílem zamezit zbytečnému kontaktu žáků z různých ročníků nastavila škola následující opatření:

  • pro umístění tříd budou využity i nové a rekonstruované prostory
  • dočasně je upraven režim přestávek
  • pro konzumaci svačin škola zřídila v rekonstruovaných prostorách další jídelnu – výdejnu
  • došlo i na úpravu rozvrhů a ročníky nebudou spojovány na výchovy jako v minulých letech

Aktuálně u žáků není vyžadováno nošení roušek v budově školy. Další pravidla ohledně zavedení plošné povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest ale mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor.

Ze strany žáků je naprosto nezbytné dodržování stanovených hygienických pravidel.

Žáci s příznaky infekčního onemocnění nebudou do školy vpuštěni!