Základní škola Hudliceokres Beroun | Jungmannova 147

Ředitelské volno

Ředitelské volno

 V souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku v platném znění, vyhlašuji z provozních důvodů dne 29. 9. 2023 ředitelské volno.

Ve dnech ředitelského volna bude zajištěn provoz školní družiny, pokud bude přihlášeno alespoň deset žáků.

V Hudlicích dne 8. 9. 2023

Mgr. Michaela Holá, ředitelka školy