Základní škola Hudliceokres Beroun | Jungmannova 147

Zahájení školního roku, organizace prvního školního týdne

Organizace prvního školního týdne

úterý 1. září – slavnostní zahájení školního roku

Školní družina mimo provoz.

1. třída: 8,00 – 8,45  (vstup do budovy v 7,45)

Schůzka zákonných zástupců prvňáčků s vedoucí vychovatelkou školní družiny: 8,45 – 9,15

Vstup do budovy je povolen i zákonným zástupcům prvňáčků. Zákonné zástupce prvňáčků žádáme o použití roušek během slavnostního zahájení školního roku.

Rozmístění učeben:

1. třída  –  podkrovní učebna v nové budově

2. – 6. třída: 7,45 – 8,30 (vstup do budovy v 7,30)

Vstup do budovy školy je povolen pouze žákům.

Rozmístění učeben:

2. třída – beze změn

3. třída – beze změn

4. třída – nová budova, 1. patro (proti ředitelně)

5. třída – stará budova, 1. patro

6. třída – učebna fyziky (vedle hlavního vchodu)

středa 2. září   

Provoz školní družiny v běžném režimu.

1. třída: 7,45 – 9,25 (dvě vyučovací hodiny)

2. – 6. třída: 7,45 – 11,25 (čtyři vyučovací hodiny)

čtvrtek 3. září

1. třída: 7,45 – 10,30 (tři vyučovací hodiny)

2. třída: 7,45 – 11,25 (čtyři vyučovací hodiny)

3. – 6. třída: 7,45 – 12,20 (pět vyučovacích hodin)

pátek 4. září

1. třída: 7,45 – 11,25 (čtyři vyučovací hodiny)

2. – 6. třída: výuka dle rozvrhu

V týdnu od 7. září výuka probíhá dle platných rozvrhů.