Základní škola Hudliceokres Beroun | Jungmannova 147

Rotační výuka žáků prvního stupně

Vážení rodiče,

od 12. 4. 2021 je žákům prvního stupně umožněna výuka rotačním způsobem (týden distanční výuka, týden prezenční výuka).

Rozpis rotační výuky žáků prvního stupně platný od 12. 4. 2021:

Liché týdny (od 12. 4.):

  • prezenční výuka žáků 1. a 3. ročníku,
  • distanční výuka žáků 2., 4. a 5. ročníku.

Sudé týdny (od 19. 4.):

  • prezenční výuka žáků 2., 4. a 5. ročníku,
  • distanční výuka žáků 1. a 3. ročníku.

Žáci na distanční výuce pokračují ve vzdělávání přes aplikaci Microsoft Teams.

O případných úpravách rozvrhu distanční výuky bude žáky informovat paní učitelka třídní.

Žáci na prezenční výuce budou vzděláváni dle rozvrhu platného od 1. září 2020.

Povinné testování Ag testy bude 2x týdně (pondělí a čtvrtek) při zahájení vyučování.

Z provozních důvodů nelze zajistit běžný chod ranní družiny.

Více informací naleznete na níže uvedených adresách.

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Instruktážní leták pro rodiče

https://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf

https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

Instruktážní leták pro žáky

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy